Onze fysiotherapie

Zomerhuis Fysiotherapie is een solopraktijk. U wordt dus altijd behandeld door ondergetekende m.u.v. (on)voorziene afwezigheid. Voor second opinion of aanvullend advies is er overleg met collega-praktijken of andere disciplines in de eerste lijn.

Specialisatie binnen het vak geven veelal beperkingen in het indicatiegebied. Meestal zijn problemen terug te voeren tot te beïnvloeden functiemechanismen. De nadruk ligt in eerste instantie op uitleg en behandelen daar waar tegenwoordig veelal advies en acceptatie de boventoon voeren.

Via na- en bijscholing, literatuur, overleg en symposia blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen en modellen. 

U kunt in de praktijk van Zomerhuis Fysiotherapie ook terecht voor acupunctuur