Over de praktijk

Zomerhuis Fysiotherapie is sinds 1977 BIG geregistreerd en in het register van fysiotherapeuten (KNGF) ingeschreven als algemeen practicus. Vanaf 1981 wordt acupunctuur toegepast.

Zomerhuis Fysiotherapie is een solo praktijk. U wordt dus behandeld door Fred Zomerhuis 

Visie

Onze visie op het bewegen en storingen daarin is individueel gericht. Ieder mens heeft zijn voorkeuren in bewegen en dus ook zijn of haar natuurlijke beperkingen. Binnen dat kader worden de klachten beoordeeld en behandeld. Hiermee komen we tot de meest harmonieuze situatie die tot de minste klachten zal leiden. 

Binnen deze visie wordt ingegaan op de best te beïnvloeden structuren en mechanismen, is er sprake van bewegingsbeperking, verhoogde spanningen, verminderde circulatie. Is de pijn het gevolg dan zal deze door het beïnvloeden van de factoren verminderen .

Adviezen t.a.v. van bewegen zijn altijd individueel. Beter bewegen is meer dan veel bewegen. 

Fred Zomerhuis