De belangstelling voor acupunctuur was al snel gewekt

Al tijdens de studie fysiotherapie is er belangstelling ontstaan voor het reflectoir denken. Binnen het lichaam (en misschien ook wel daarbuiten) vinden vele reflexen plaats. De toepassing van de acupunctuur is overwegend vanuit de moderne visie met de klassieke mogelijkheden van naaldtherapie

Als er invloed wordt uitgeoefend op het ene functiemechanisme heeft dat ook invloed op de rest van het lichaam en geest. Naast moderne denkbeelden en beïnvloedingsvormen als neuraal therapie en bindweefselmassage is de oudst beschrevene therapie voor dit soort reflexen de acupunctuur.

Dit geeft de mogelijkheid de klachten op een andere wijze te benaderen. Een knelpunt is dat fysiotherapie wettelijk geen acupunctuur is en omgekeerd. Er wordt dus altijd in overleg een afweging gemaakt voor de toepassing hiervan. Denk b.v. aan nekklachten met functiestoornissen in combinatie met hoofdpijn.